Galvenie priekšnosacījumi - drošs, pārdomāts, atbilstoši būvnormatīviem un Pasūtītāja vēlmēm uzbūvēts objekts, kā arī uzticami partneri visā būvniecības procesa gaitā.

    Būvniecības procesā ir iesaistīti - Pasūtītāji, investori, apkašuzņēmēji, projektētāji un tiem būvniecības un projektēšanas laikā ir jādarbojas kā vienam veselam pulksteņa mehānismam. Katrai iesaistītajai pusei ir svarīgs savs pozitīvs ieguvums no projekta, tādēļ kopēja un saskaņota sadarbība ir ļoti nozīmīgs faktors objekta tapšanā un turpmākajā objekta ekspluatācijas laikā.

Mums ir liels prieks un gandarījums par paveikto!
Paldies par uzticību un sadarbību!