• Industriālo objektu būvniecība
  • Sabiedrisko objektu būvniecība
  • Privātmāju būvniecība
  • Jebkura veida celtniecības remonta darbi juridiskām personām
  • Ģenerāluzņēmēja un projektu vadības funkciju izpilde
  • Būvobjektu tāmju un kopējo budžeta izmakasu sastādīšana